ปฏิทิน

การจัดการระบบฐานข้อมูล อพ.สธ.
วันที่เริ่ม : 17/06/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 18/06/2567 16:30 น.

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ขออนุญาตเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการระบบฐานข้อมูล อพ.สธ.
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567
ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท
(ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการฝึกอบรม)
- ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

?? ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/BgwShdKk7VjF7nUw7
?? หนังสือเชิญ กำหนดการ และแบบตอบรับ : https://drive.google.com/.../1PhJ12MohnpTMfsBLqoHrFTkLQ8s...
?? สถานที่ จัดอบรม : https://goo.gl/maps/Kht6m4EorNPHFZY26
?? สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 678-004800-2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
?? ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ : rspgmju.cnx@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 095-1485485
คุณทิพมน สุขเกษม 094-3544945
Facebook Fanpage : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (https://www.facebook.com/rspg.maejouniversity)

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่