ปฏิทิน

การผลิตผ้าเคลือบยางกำจัดวัชพืช
วันที่เริ่ม : 31/05/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 31/05/2567 16:00 น.

??อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย "การผลิตผ้าเคลือบยางกำจัดวัชพืช"
รับจำนวนจำกัด เพียง 15 คน เท่านั้น ??
ได้ผลิตภัณฑ์ติดมือกลับไปทุกคน ??
อบรมวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.00 น.
??สนใจสมัครเลย https://forms.gle/CHK8QfxtqZam92Cx7
สถานที่จัดอบรม ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
แผนที่จัดงาน https://goo.gl/maps/9XAqPWa8eGTj4L5M8

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์