ปฏิทิน

นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วันที่เริ่ม : 12/06/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 12/06/2567 16:30 น.

สำนักวิจัยฯ นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Research Forum
การอบรม เรื่อง นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสรมวิชาการการเกษตร
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สามารถลงทะเบียนผ่านแบบตอบรับตามลิงค์
https://docs.google.com/.../1jqEUShvM7P17fr0z8IA9.../edit... หรือ (QR cord แนบ)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ โทร.053-873423

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสรมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา