ปฏิทิน

โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น
วันที่เริ่ม : 27/07/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 28/07/2567 16:30 น.

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2567 ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท/คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสมัครตามลิงค์นี้ได้เลย https://forms.gle/wmA8QSHzrr9LhMWu7

การอบรมเหมาะกับ
1. ผู้มีพื้นฐานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและต้องการต่อยอดสู่การทำธุรกิจ
2. ผู้ที่ต้องการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หัวข้ออบรม
1. การเลือกและฟอกฆ่าเชื้อผิวชิ้นพืช
2. การควบคุมการปนเปื้อนในหลอดทดลอง
3. การเลือกใช้ฮอร์โมนและการวางแผนงานการขยายพันธุ์ต้นพืช
4. การอนุบาลออกปลูก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ โทร. 089-6354224
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา โทร. 092-5924049 

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ