ปฏิทิน

อบรมเชิงปฏิบัติการ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการระบุชนิดพรรณไม้เบื้องต้น
วันที่เริ่ม : 11/07/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 12/07/2567 16:30 น.

ประกาศๆๆ อบรมฟรี ??

ขออนุญาตเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการระบุชนิดพรรณไม้เบื้องต้น"
ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาาคม 2567
ณ ห้องแคทลียควีนสิริกิติ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

?? สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/RDyBFwzgpWtN4Umn7
(รับจำนวนจำกัด ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 5 กรกฎาคม 2567)
?? หนังสือเชิญ กำหนดการ และแบบตอบรับ : https://drive.google.com/.../1jtYyJDVZzWut9A9mDD...
?? สถานที่ จัดอบรม : https://maps.app.goo.gl/qtmWQBfmP9chbHM69

?? ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 095-1485485
คุณทิพมน สุขเกษม 094-3544945
Facebook Fanpage : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (https://www.facebook.com/rspg.maejouniversity)

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องแคทลียควีนสิริกิติ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้