ปฏิทิน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2567
วันที่เริ่ม : 14/08/2567 8:00 น. วันที่สิ้นสุด : 16/08/2567 17:00 น.

?? ประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2567
ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่

พบกับ
?? นิทรรศการเทิดพระเกียรติและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
?? การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
?? การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
?? การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
?? การแข่งขันนักบินน้อย
?? การแข่งขันหุ่นยนต์ และ
??‍?? Science Show

รายละเอียด และสมัครเข้าแข่งขันได้ที่

http://sciweek.phrae.mju.ac.th

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ