ปฏิทิน

เห็ดป่าไมคอร์ไรซ่าฟื้นฟูป่า เพิ่มมูลค่าคาร์บอน(เครดิต) พิชิตโลกเดือด
วันที่เริ่ม : 11/07/2567 13:00 น. วันที่สิ้นสุด : 11/07/2567 16:00 น.

ขอเชิญรับชม/รับฟังรายการ ห้องสนทนา ม.ก.
ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.05-13.55 น.

เรื่อง "เห็ดป่าไมคอร์ไรซ่าฟื้นฟูป่า เพิ่มมูลค่าคาร์บอน(เครดิต) พิชิตโลกเดือด"

วิทยากร
อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้และชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้

ดร.ดำรงค์ ปินทะนา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ (ศวพม.)

รับชมสตรีมสดของ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่
สถานที่ : ออนไลน์