ปฏิทิน

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผักและผลไม้อินทรีย์
วันที่เริ่ม : 13/07/2567 9:00 น. วันที่สิ้นสุด : 13/07/2567 16:30 น.

ขอเชิญท่านที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผักและผลไม้อินทรีย์
- ลิ้นจี่อินทรีย์กรอบ
-ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอินทรีย์อัดแท่ง

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.00 -16.30 น. ณ โรงงานนำร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

รับจำนวนจำกัด 50 คน เท่านั้น
ลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://forms.gle/dD1os8mvvjnrTp5XA 

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ โรงงานนำร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร