ปฏิทิน

แม่โจ้ปริทัศน์ชวนคุย EP.107 เรื่อง อาหารเป็นยา... สู่การท่องเที่ยว
วันที่เริ่ม : 11/07/2567 20:00 น. วันที่สิ้นสุด : 11/07/2567 21:00 น.

ขอเชิญร่วมรับชมรายการ "แม่โจ้ปริทัศน์ชวนคุย" EP.107
เรื่อง "อาหารเป็นยา... สู่การท่องเที่ยว"

?? วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
YouTube Live: สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
LIVE Facebook: สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
LIVE Facebook: MaejoVision

Link: https://www.youtube.com/@raemju/featured
Link: https://www.facebook.com/raemju.fanpage
Link: https://www.facebook.com/maejovisionMJU

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : แม่โจ้ปริทัศน์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ออนไลน์