หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ
27/09/2564 , อ่าน 233 ครั้ง

สร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ บริการวิชาการที่มีผลกระทบในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์
 
Responsive image
Responsive image
Responsive image