หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ
12/02/2567 , อ่าน 934 ครั้ง

สร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ บริการวิชาการที่มีผลกระทบในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
   
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Responsive image
Responsive image
Responsive image