ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
17/11/2563 , อ่าน 1883 ครั้ง

ไส้เดือนดินเป็นสัตว์เล็กๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม มีไส้เดือนที่ไหน ดินดีที่นั่น มาในช่วงหลังที่การทำสวนไร่นาหันไปใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงกันมาก ทำให้บางพื้นที่ขุดหาไส้เดือนแทบจะไม่เจอ การที่ฟื้นฟูให้ผืนดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งไส้เดือนนี่แหละ เป็นตัวการสำคัญอันหนึ่ง

ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้ไส้เดือนในการช่วยย่อยสลายขยะสดไปเป็นปุ๋ย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะสดได้อย่างมหาศาลและที่สำคัญจะได้ปุ๋ยหมักไส้เดือนที่เป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เป็นอาหารสัตว์และคน

การเลี้ยงไส้เดือนดิน เป็นวิธีที่ง่าย ลงทุนต่ำ มีประโยชน์สูง ทำได้ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและในระบบฟาร์ม จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะคนที่สนใจแนวทางเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(จังหวัดเชียงใหม่)
โทรศัพท์ : 053-873728 มือถือ : 084-4888305 อีเมล์ : maejonaturalcenter@gmail.com
Website : www.mjunaturalfarming.org
Facebook : www.facebook.com/maejonaturalfarming/