ฐานเรียนรู้มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ
11/03/2564 , อ่าน 1337 ครั้ง

   พันธุ์ไม้ฟอกอากาศเป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้ตกแต่งให้ความสวยงาม ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ที่อยู่อาศัยแล้ว แต่ยังช่วยฟอกอากาศด้วยคุณสมบัติดูดสารพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก PM 2.5 ที่วนเวียนอยู่รอบๆ ตัวเรา รวมถึงสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ทำให้เราต้องเจอกับสารระเหยมากมาย และโดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องอยู่ในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศวันละหลายชั่วโมง อากาศภายในจึงเป็นภัยเงียบโดยเราไม่รู้ตัว

กิจกรรม
1. จัดแสดงพันธุ์ไม้ฟอกอากาศ เช่น สาวน้อยประแป้ง แก้วกาญจนา สับปะรดสี เดหลี พลูด่าง มอนสเตอร่า ฟีโลเดนดรอน เฟิน ยางอินเดีย เป็นต้น
2. จัดแสดงการขยายพันธุ์การปลูกเลี้ยงและการดูแลรักษา
3. การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับมากมาย

ผู้รับผิดชอบ : นายธนวัฒน์ รอดขาว  สอบถามข้อมูลโทร. 081-9502011
ตำแหน่ง/ที่ตั้ง : โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 30 ไร่) หมู่ที่ 6  ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รับชมวิดีโอ : รายการแม่โจ้ปริทัศน์ ชวนคุย ตอน พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ

>> คลิกรับชมวีดีโอแนะนำฐานเรียนรู้ <<
หมายเหตุ : ฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 14 – 17 มกราคม 2564