ฐานเรียนรู้พรรณไม้หลากสีสัน แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11/03/2564 , อ่าน 1220 ครั้ง

1. ฐานเรียนรู้เทคนิคการผลิตลำไยนอกฤดูกาลต้นทุนต่ำเพื่อการส่งออก
2. ฐานเรียนรู้การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอินทรีย์และมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออก
3. ฐานเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์เพื่อการค้า
4. ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ดอกในเชิงท่องเที่ยวเกษตร
5. ฐานเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
6. ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต

โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้ไม้ผลและไม้ดอกเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีบริการการเรียนการสอนและบริการวิชาการในระบบเกษตรปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ : ดร.สุรชัย ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย 081-9522488
ผู้ประสานงาน : นายศักดิ์ดา ชัยเทพ 053-875700
ตำแหน่ง/ที่ตั้ง : ฟาร์มมหาวิทยาลัย 907 ไร่

เว็บไซต์ : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Facebook : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> คลิกรับชมวิดีโอแนะนำฐานเรียนรู้ <<
หมายเหตุ : ฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 14 – 17 มกราคม 2564