ฐานเรียนรู้ปลานิลแปลงเพศ
23/07/2564 , อ่าน 935 ครั้ง

    เป็นฐานเรียนรู้ที่ใช้ทักษะวิชาชีพด้านการเพาะปลานิลแปลงเพศให้แก่นักศึกษา เพิ่มผลผลิตทั้งด้านพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายพันธุ์ปลา และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจทั่วไป และปัจจุบันการบริโภคปลาเป็นที่นิยมของคนทั่วไป โดยเฉพาะปลานิลเนื่องมาจากรสชาติที่ดีและสามารถหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงมีคุณค่าทางอาหารสูง ปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นและเป็นปลาที่กินพืชเป็นอาหาร จึงทำให้ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้เลี่้ยงได้ดี

#เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลา
การเพาะเลี้ยงปลานิล
PDF File >> https://bit.ly/2OsrUnQ
การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยและปลาสลิด
PDF File >> https://bit.ly/3fDJMbu
ออกซิเจนกับการเลี้ยงปลา
PDF File >> https://bit.ly/32rdj4n
ข้อมูลโดย : รศ.ดร.จงกล พรมยะ ทีมงาน และผศ.ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ติดต่อสอบถาม : รศ.ดร.จงกล พรมยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 053-873470-2 ต่อ 208, 081-951-9508  E-mail : jongkolp@mju.ac.th