ฐานเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดู
16/01/2566 , อ่าน 456 ครั้ง

ฐานการเรียนรู้ผลิตลำไยคุณภาพ ทรงเตี้ย การจัดทรงต้นให้อยู่ในระดับไม่เกิน 3 เมตร โดยการใช้การจัดการทรงพุ่มทรงแบนหรือทรงฝาชีหงาย บังคับให้ออกดอกโดยใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตทุกปี ต้นลำไย ไม่โทรม  การผลิตลำไยคุณภาพโดยการใช้องค์ความรู้ เช่น การตัดช่อผล การปรับปรุงสีผิวผลโดยการใช้เทคนิคการตัดแต่งกิ่งและการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา

ผู้รับผิดชอบฐานเรียนรู้ : นางจิรนันท์ เสนานาญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 0 5387 3424
ตำแหน่งที่ตั้ง : อาคาร 25 ปีไม้ผล และสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย