ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์
16/01/2566 , อ่าน 495 ครั้ง

“ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์” เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่
“ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์” เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่
1. เทคโนโลยีการจัดการการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM เช่น ตะไคร้หอม ขมิ้นชัน กระชายดำ กระชายขาว ไพล บัวบก ฟ้าทะลายโจร มะกรูด ดีปลี ว่านหางจระเข้ ฯลฯ ซึ่งมีการผลิตทั้งภายนอกและภายในโรงเรือน
2. การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการอารักขาพืชโดยใช้พืชสมุนไพร และการสารสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการเกษตร
3. การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอมอินทรีย์ ซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การปลูก การสกัดสารสำคัญ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบฐานเรียนรู้ : อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 053-873-611 ,053-873-607 (คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ตำแหน่งที่ตั้ง : ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ สำนักฟาร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พิกัด GPS : Latitude 18.91980, 99.25013