การพัฒนาชีสเค้กลำไยไขมันต่ำเพื่อสุขภาพ
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 68
วันที่: 30/04/2567
การใช้ข้อมูลประชากรจุลินทรีย์ในดินสำหรับการเกษตรแม่นยำ : กรณีศึกษาสวนลำไยที่มีการใช้โพแทสเซียมคลอเรต
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 229
วันที่: 18/03/2567
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “บ่อน้ำร้อนบ้านแม่ตะมาน” บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 141
วันที่: 29/02/2567
การออกแบบ-วางแผนผังแม่บทระบบการขนส่งอย่างชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 286
วันที่: 20/11/2566
การออกแบบ-วางผังแม่บทอาคารและสิ่งปลูกสร้างจากอิทธิพลการแผ่รังสีความร้อน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายนอกฯ
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 379
วันที่: 03/10/2566
ผลิตวัตถุดิบและแปรรูปผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยผงสำเร็จรูป
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 588
วันที่: 19/09/2566
การยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ: การลดการสะสมของสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาทับทิมที่เลี้ยงแบบไบโอฟลอค (Biofloc) ด้วยการควบคุม C:N ratio และ การเลี้ยงแบบน้ำใสก่อนจับขาย
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 378
วันที่: 04/09/2566
การยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ : พัฒนาสมดุลโซ่อาหาร ในระบบไบโอฟลอค เพื่อผลิตปลาทับทิมเชิงพาณิชย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 397
วันที่: 08/08/2566
การจัดการออกซิเจน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด, ระบบหมุนเวียนน้ำ, ปลากะพง
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 468
วันที่: 03/07/2566
เภสัชภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหยในการกำจัดเห็บโค
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 403
วันที่: 09/06/2566
การประดิษฐ์กรดยูริคเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้วัสดุนาโนร่วมกับอนุภาคโลหะ
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 482
วันที่: 03/05/2566
ผลิตสาหร่ายเตาด้วยระบบปิด หมุนเวียนน้ำแบบถาดยก
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 404
วันที่: 11/04/2566
เภสัชภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหยสำหรับกำจัดพยาธิภายนอกในสุนัข
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 650
วันที่: 11/04/2566
เกษตรอัจฉริยะบนระบบไอโอทีของการเลี้ยงปลากะพงขาว
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 549
วันที่: 02/03/2566
เภสัชภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหย กำจัดเหาและไรในไก่พื้นเมือง
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 340
วันที่: 11/01/2566
การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผสม
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 394
วันที่: 29/12/2565
การลดแอมโมเนียในการเลี้ยงปลากะพงในระบบปิดแบบน้ำหมุนเวียน
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 429
วันที่: 02/11/2565
ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 633
วันที่: 12/10/2565
ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง (ในวงตาข่าย)
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 1591
วันที่: 12/10/2565
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีในการไม่เจริญเติบโตของปลายยอดเกสรเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูหนาว
Infographic
ครั้งที่อ่าน: 601
วันที่: 04/10/2565
123