เครื่องดื่มอัญชันผสมลาเวนเดอร์
27/04/2564 , อ่าน 912 ครั้ง

เครื่องดื่มอัญชันผสมลาเวนเดอร์
โครงการการผลิตและแปรรูปชาอัญชันอินทรีย์เพื่อการค้า ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ : นางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ์ หน่วยงาน : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
    อัญชัน (Butterfly bea) เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นเครื่องดื่มและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เนื่องจากมีสรรพคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งมีหน้าที่ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือด ช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบ เป็นต้น อัญชันเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นตามรั้วบ้าน คนไทยนิยมนำดอกมาปรุงแต่งสีสันให้กับอาหาร และต้มน้ำดื่มมานาน ซึ่งในปัจจุบันอัญชันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น แต่พื้นที่การผลิตอัญชันอินทรีย์และรูปแบบการปลูกอัญชันให้ได้ผลผลิตสูงเพื่อการค้านั้นยังค่อนข้างจำกัด อีกทั้งดอกแห้งที่มีการจำหน่ายตามท้องตลาดมีสีที่ไม่สม่ำเสมอ รวมถึงคุณค่าทางอาหารและความปลอดภัยของผู้บริโภค
    อัญชันเป็นพืชที่ขึ้นง่าย สามารถเจริญเติบโตได้ดี ทนแล้งและเป็นพืชที่สามารถเก็บผลผลิตอย่างต่อเนื่องได้นานถึง 1-2 ปี อีกทั้งเป็นพืชไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือสารเคมี โรคและแมลงเข้าทำลายน้อย จึงเหมาะสมที่จะเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในระบบเกษตรอินทรีย์ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อัญชันอินทรีย์ เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตอัญชันอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่รูปแบบการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต การอบแห้งและคุณค่าทางอาหาร และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาอัญชันผสมสมุนไพร ตลอดจนถึงการใช้พื้นที่แปลงปลูกอัญชันอินทรีย์เป็นสถานที่สำหรับการบูรณาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วัตุประสงค์
    1. เพื่อสร้างรูปแบบการผลิตอัญชันอินทรีย์ครบวงจร เช่น รูปแบบการปลูก ผลผลิต การอบแห้งและการแปรรูป
    2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัญชันอินทรีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : การผลิตและแปรรูปชาอัญชันอินทรีย์เพื่อการค้า

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ์
สังกัด : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
โทรศัพท์ 0 5387 3430