การยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ : พัฒนาสมดุลโซ่อาหาร ในระบบไบโอฟลอค เพื่อผลิตปลาทับทิมเชิงพาณิชย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
08/08/2566 , อ่าน 418 ครั้ง