การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “บ่อน้ำร้อนบ้านแม่ตะมาน” บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
29/02/2567 , อ่าน 164 ครั้ง