การใช้ข้อมูลประชากรจุลินทรีย์ในดินสำหรับการเกษตรแม่นยำ : กรณีศึกษาสวนลำไยที่มีการใช้โพแทสเซียมคลอเรต
18/03/2567 , อ่าน 256 ครั้ง