โรงเรือนและเครื่องฟักไข่ระบบอัจฉริยะพลังงานสะอาด
03/03/2566

    การเพาะเลี้ยงฟักไข่สัตว์ปีก เป็นหนึ่งในแนวทางการผลิตโปรตีนจากธรรมชาติ ปัจจุบันเครื่องฟักไก่นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพ หรืออัตราการฟักไข่ที่ดี ส่งผลให้อัตราการเกิดมีเพียง 60% เท่านั้น นอกจากนั้นเครื่องฟักที่มีอัตราการฟักไข่สูงก็มีราคาสูงมาก ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีกำลังการซื้อ ดังนั้นโครงการพัฒนาโรงเรือนและเครื่องฟักไข่ระบบอัจฉริยะพลังงานสะอาดนั้นแบ่งออกเป็น เครื่องฟักไข่ระบบไอน้ำร้อน และโรงเรือนถูกออกแบบให้มีโครงสร้างของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามความต้องการ มีราคาที่เหมาะสม และออกแบบตามหลักทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยพื้นที่ได้ดำเนินโครงการนั้น สามารถผลิตลูกไก่ได้สัปดาห์ละ 2,500 ตัว หรือเดือนละ 100,000 ตัว (ขึ้นอยู่กับทักษะการผสมเชื้อลงในไข่ของเกษตรกร) และเครื่องจักรมีราคาถูก

คุณลักษณะที่โดดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี
เครื่องฟักไข่ระบบอัจฉริยะใช้ระบบความร้อนจาก 2 แหล่งความร้อน ได้แก่ ระบบความร้อนจาก heater และไอน้ำที่อุณหภูมิ 37.5-38.5 oC มีอัตราการฟักไข่มากกว่า 85% และโรงเพาะฟักไข่ระบบไอน้ำ (evaporative cooling) เย็นขนาด 6*10 ตารางเมตร รองรอบเครื่องฟักไข่ และเครื่องอนุบาลขนาด 1000 จำนวน 12 เครื่อง และติดตั้งระบบ solar hybrid แบบ off grid สามารถลดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าการเพาะลูกไก่ได้มากกว่า 40%

บริการหลังการขาย
รับประกันการใช้งานของเครื่องตลอด 1 ปี (ทั้งอะไหล่ และค่าแรง)

ราคาขาย
เครื่องฟักระบบไข่น้ำขนาด 1000 ฟอง เครื่องราคา 35,000 บาท
โรงเรือนระบบไอเย็นขนาด 6*10 ตารางเมตร และสถานีไฟฟ้าระบบ solar hybrid ขนาด 3.0 kW
ราคา 500,000 บาท (ไม่ร่วมค่าปรับพื้น)

ข้อมูลสำหรับติดต่อ
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ (M) 081-7920946 E-mail: rittichai.assawarachan@gmail.com