การอบแห้งระบบ multi-state IoT controller
03/03/2566

ชื่อผลงาน การพัฒนาการอบแห้งระบบ multi-state IoT controller

เทคโนโลยีที่ใช้
การอบแห้งระบบ multi-state IoT controller สำหรับการอบแห้งชาดอกเก๊กฮวย ดอกคาโมมายล์ และพืชสมุนไพร

รายละเอียด/ข้อมูลต่าง ๆ พื้นที่ดำเนินการ
เครื่องอบแห้งระบบ multi-state IoT controller ถูกออกแบบมาเพื่อใช้พัฒนากระบวนการอบแห้งชาดอกไม้ เช่น ชาเก๊กฮวย ชาดอกคาโมมายล์ในพื้นที่สูง เครื่องอบแห้งออกแบบตามหลักการ hygienic design สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และสามารถอบแห้งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ช่วยละต้นทุนการผลิตมากกว่าเครื่องอบแห้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยสามารถลดต้นทุนการอบแห้งพลังงานความร้อนได้มากถึง 50% จากการศึกษาวิจัย และดำเนินการทดสอบการใช้งานเครื่องจริง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย สามารถช่วยในการอบแห้งดอกเก๊กฮวย และคาโมมายล์ได้มากกว่า 85 ตันสด สามารถช่วยลดต้นการอบแห้งได้มากกว่า 47% ผลประกอบการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มีกำไรจากการดำเนินกิจการมากกว่า 7 ล้านบาท และนำส่งไปยังบริษัทดอยคำดอยเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี

คุณลักษณะที่โดดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี
เครื่องอบแห้งระบบ multi-state controller (ขนาด 70 กิโลกรัม) และ เครื่องอบแห้งระบบ multi-state IoT controller (ขนาด 500 กิโลกรัม) ออกแบบตามหลังการ hygienic design อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างทั้งหมดถูกผลิตภายในประเทศไทย มีความทนทาน และเหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าน้อย

บริการหลังการขาย
รับประกันการใช้งานของเครื่องตลอด 2 ปี จากการใช้งานปกติ โดยปีที่ 1 ฟรีทุกรายการ (อะไหล่ และค่าแรง) ปีที่ 2 ฟรีเฉพาะค่าแรงในการซ่อมบำรุง

ราคาขาย
เครื่องอบแห้งระบบ multi-state ขนาด 70 กิโลกรัม ราคา 189,500 บาท
เครื่องอบแห้งระบบ multi-state IoT controller ขนาด 500 กิโลกรัม ราคา 985,000 บาท
เครื่องอบแห้งระบบ multi-state IoT controller ขนาด 500 กิโลกรัม ราคา 1,400,000 บาท

ข้อมูลสำหรับติดต่อ
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ (M) 081-7920946 E-mail: rittichai.assawarachan@gmail.com

รับชมวิดีโอ :
- รายการทั่วทิศทั่วไทย ThaiBPS
- ดอกเก๊กฮวย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ | สวก.
- เก๊กฮวย พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ | สวก.