รถเกี่ยวนวดขนาดเล็กต้นแบบ (ENG MJU 003)
03/03/2566

ชื่อผลงาน การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก (ต้นแบบ) ราคาประหยัดสำหรับพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็ก

เทคโนโลยีที่ใช้
เป็นการพัฒนารถเกี่ยวนวดข้าวล้อยางข้าวขนาดเล็ก (ต้นแบบ) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแปลงนาขนาดเล็กและเพื่อลดการนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรจากต่างประเทศ ซึ่ง ไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมกับแปลงนาในประเทศไทย และส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมหรือเครื่องต้นแบบ สามารถต่อยอดใช้งานจริง ด้วยการพัฒนารถเกี่ยวนวดขนาดเล็กที่มีระบบขับเคลื่อนแบบล้อยาง ขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ (มีความคล่องตัวและสามารถวิ่งบนถนนทั่วไปได้) ซึ่งเหมาะกับแปลงปลูกขนาดเล็ก ใช้เครื่องยนต์สูบเดียว (21 แรงม้า) ที่ประหยัดเชื้อเพลิง (ลดต้นทุนการผลิต) สามารถลดการปนเปื้อนของพันธุ์ข้าว (กรณีของการผลิตข้าวอินทรีย์) โดยจะกำหนดราคาไว้ที่ประมาณไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถซื้อหามาใช้งานได้ หรืออาจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีผลทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

รายละเอียด/ข้อมูลต่างๆ พื้นที่ดำเนินการ
คุณลักษณะของรถเกี่ยวนวดข้างล้อยางขนาดเล็กต้นแบบคือ สามารถใช้งานได้ดีกับนาแล้งหรือนาดอน หากใช้ความเร็วอยู่ที่ 0.93 km hr-1 มีความสามารถในการทำงาน 1.07 rai hr-1 การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ เพลิง 3 l rai-1 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียเมล็ดรวม 3.36% ใช้ความเร็วอยู่ที่ 1.85 km hr-1 มีความสามารถในการทำงาน 1.46 rai hr-1 การสิ้น เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3.57 l rai-1 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียเมล็ดรวม 6.74% ใช้ความเร็วอยู่ที่ 3.1 km hr-1 มีความสามารถในการทำงาน 2.55 rai hr-1 การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3.7 l rai-1 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียเมล็ดรวม 9.1% สำหรับพื้นที่ออกแบบและจัดสร้างรถต้นแบบ คือ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนำไปทดสอบการทำงานจริงภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน และลำปางซึ่งเป็นการขยายผลนำรถเกี่ยวนวด และนำไปทดสอบใช้งานจริงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์

คุณลักษณะที่โดดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยีหรือผลงาน
ออกแบบและสร้างรถเกี่ยวนวดข้างล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวที่มีแรงม้าสูบขึ้น (ขนาด 21 แรงม้า) ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงหากเปรียบเทียบกับรถเกี่ยวนวดทั่วไป รถเกี่ยวนวดมีจุดเด่นก็คือความคล่องตัว วิ่งบนท้องถนนทั่วไปได้ ไม่ต้องใช้รถลาก (กรณีแปลงนาอยู่ไม่ไกลเกินไป) ประหยัดเชื้อเพลิง บังคับและควบคุมกาทำงานง่าย ซ่อมและดูแลรักษาง่าย สามารถทำงานได้ดีกับแปลงนาขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เหมาะสำหรับนาดอนมากกว่านาลุ่มหรือนาหล่ม ที่สำคัญราคาไม่แพงทำให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มวิสาหกิจ) สามารถซื้อหามาใช้งานได้

บริการหลังการขาย
เนื่องจากออกแบบใช้เครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย จึงสามารถซ่อมดูแลรักษาโดยทั่วไปได้

ราคาขาย 750,000 บาท

ข้อมูลสำหรับติดต่อ
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 081 9519232 E-mail : samerkhwan.ttk@gmail.com