เครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
24/07/2566

เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบมัสท์โฟลว์ โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (A Must Flow Paddy Dryer By Using Biomass)
โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ความโดดเด่นของผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์
เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบมัสท์โฟลว์โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลสามารถอบแห้งข้าวเปลือกให้เหลือความชื้นสุดท้ายตามที่ต้องการก่อนนำมาสีเป็นข้าวสาร คุณภาพหลังการอบแห้งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม และมีกำลังการผลิตสูงประหยัดพื้นที่ในการอบแห้ง มีอัตราการอบแห้งที่รวดเร็ว และนอกจากนี้ยังใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้งที่น้อย โดยความชื้นหลังการอบแห้งจะมีความชื้นสุดท้ายที่สม่ำเสมอใกล้เคียงกัน เมล็ดข้าวเปลือกไม่เกิดความเสียหายในกระบวนการอบแห้ง

เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบมัสท์โฟลว์โดยใช้ชีวมวลมีกำลังการผลิตประมาณ 2 tons/day หรือประมาณ 250 kg/hr สามารถอบแห้งข้าวเปลือกที่ความชื้นเริ่มต้น 27.8 %w.b เหลือความชื้นสุดท้าย 18.8 %w.b ในเวลาการอบแห้ง 3.42 min โดยมีการใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้ง ทั้งหมด 147.22 MJ/hr ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะในกระบวนการอบแห้งเฉลี่ย 5.57 MJ/kgwater evap มีประสิทธิภาพรวมของการอบแห้ง 41.68 % ที่อัตราการป้อนซังข้าวโพด 7 kg/hr และมีระยะเวลาคืนทุนที่ 3.57 years

จุดเด่น หรือกลไกการทำงานที่เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากผู้อื่นที่มีอยู่แล้ว
1) การสร้างช่องว่างระหว่างเมล็ดข้าวเปลือกด้วยกลไกการสั่นสะเทือนที่มีลักษณะคล้ายการขนถ่ายวัสดุ
2) กลไกการรับแรงกระแทกจากการสั่นสะเทือนด้วยสปริง 2 ชนิดที่ทำงานร่วม คือ สปริงแผ่น Stamping Part และสปริงกด Compression Spring และช่วยลดภาระ โหลดของมอเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานในการอบแห้งอีกด้วย
3) การเคลื่อนของเมล็ดข้าวเปลือกภายในห้องอบแห้งที่เคลื่อนไปในแนวระนาบที่มีความสูงสม่ำเสมอทั่วทั้งห้องอบแห้ง โดยการเคลื่อนข้าวเมล็ดข้าวเปลือกเมล็ดข้าวที่มีความชื้นต่ำหรือขนาดเล็กจะเคลื่อนได้เร็วกว่าเมล็ดที่มีความชื้นสูง
4) การผสมอากาศร้อนและการกระจายตัวของอากาศร้อน ที่มีห้องผสมอากาศร้อนอยู่ด้านล่างของห้องอบแห้งซึ่งทำหน้าที่ผสมอากาศและกระจายอากาศร้อนให้เคลื่อนที่ไปทั่วทั้งความยาวห้องอบแห้ง