ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรือนโคนม
24/07/2566

ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรือนโคนม พร้อมแอพพลิเคชั่นแนะนำการให้อาหารที่เหมาะสม

โดย อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน คณะบริหารธุรกิจ

จุดเด่น
    ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรือนโคนมพร้อมกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือแก่เกษตรกร มีราคาถูกเมื่อเทียบกับการจัดการสภาพอากาศในโรงเรือนของเกษตรกรในรูปแบบอื่น ๆ และการให้คำแนะนำการรับมือกับสภาพอากาศแบบ Real-Time จะมีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มของโคในฟาร์มของเกษตรกรแต่ละราย
    ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจำกัดจีโอโปรซอฟต์ได้นำองค์ความรู้จากงานทดลองต้นแบบไปพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นจริงที่สามารถ ดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ชื่อว่าแอพพลิเคชั่น THICOW สามารถทดลองใช้ได้ฟรีบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทดลองใช้ เพื่อดูกระแสตอบรับทางการตลาด สำหรับการวางแผนในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
บริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตและประกอบชุดอุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อการเกษตรในเชิงพาณิชย์

รายชื่อคณะทำงาน
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสรกัง
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
อาจารย์อลงกต กองมณี
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน