การออกแบบ-วางผังแม่บทอาคารและสิ่งปลูกสร้างจากอิทธิพลการแผ่รังสีความร้อน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายนอกฯ
03/10/2566 , อ่าน 398 ครั้ง