ฟ้าทะลายโจรอินทรีย์อัดเม็ด
11/05/2564

นวัตกรรมการผลิตฟ้าทะลายโจรอินทรีย์อัดเม็ด
    ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณมากมาย ในงานวิจัยนี้นําฟ้าทะลายโจรสดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยา เม็ดฟ้าทะลายโจร (ตราแอนโดร) ซึ่งเป็นยาสามัญประจําบ้าน ทั้งนี้ฟ้าทะลายโจรที่ผลิตด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสกัดที่ชื่อว่า Bio-D Technology เป็นการสกัดด้วยน้ำผึ้ง ก่อนนํามาขึ้นรูป ด้วยการอัดเม็ดแทนการใส่แคปซูลทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่ปลอดภัยจากสารเคมีโดยสิ้นเชิง ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรีย ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ร่างกายและมุ่งเป้าสู่เซลล์เป้าหมายเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว นวัตกรรมนี้ สามารถกักเก็บสารแอนโดรกราฟาไลด์ (Andrographolide) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ในฟ้าทะลายโจรไว้ได้ 17.63 + 0.52 มิลลิกรัม ในผลิตภัณฑ์ 1 กรัม

การนําไปใช้ประโยชน์
    ในงานวิจัยนี้นําฟ้าทะลายโจรสดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร (ตราแอนโดร) ซึ่งเป็นยาสามัญประจําบ้านช่วยรักษา อาการไข้ เจ็บคอ หวัด ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ตลอดจนประสิทธิภาพในการรักษา สรรพคุณอื่น ๆ ของฟ้าทะลายโจร ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ รักษาอาการท้องเสีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฟื้นฟูการทํางานของตับ บํารุงและฟื้นฟูตับ รักษา อาการไข้มาลาเรีย ไวรัสตับอักเสบ และการติดเชื้อไวรัส เป็นต้น

ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี