ลูกประคบสมุนไพร หอมเฮิร์บ (HOM HERB)
01/12/2566

วิธีใช้ : นำลูกประคบสมุนไพร ไปนึ่งในหม้อนึ่ง ประมาณ 15-20 นาที เมื่อลูกประคบสมุนไพร ร้อนให้นำไปประคบ ตามจุดหรือตำแหน่งที่ต้องการ
ส่วนประกอบ : ไพล, ชมิ้นชัน, ขมิ้นอ้อย, ใบมะกรูด, ตะไคร้, ใบพลับพลึง, ใบส้มป่อย, ใบมะขาม, ใบขี้เหล็ก, พิมเสน,การบูร, เกลือ
ผลิตและจัดจําหน่าย : โดย U2T ตำบลอ่ายนาไลย อำาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เบอร์ติดต่อ 091-8521632

ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
"โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน" เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ