พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์1
02/03/2564

ชื่อพันธุ์

พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์ 1

ชื่อสามัญ

พริกขี้หนู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capsicum frutescens L.

ผู้พัฒนาพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ และคณะ ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
 

วงศ์ SOLANACEAE

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ชนิด               พริกเผ็ด

ประเภท           พืชล้มลุก

ใบ                  รูปหอก (lanceolate) สีเขียว (green)

ดอก/ช่อดอก      ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีขาว อายุการออกดอก 35-40 วันหลังย้ายปลูก (ต้นกล้าอายุ 25-30 วัน)

ผล/ฝัก             การติดผลชี้ตั้งขี้น ขนาดผลกว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.0 เซนติเมตร ความยาวก้านผลประมาณ 2.5 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว ผลแก่เป็นสีแดงเข้ม รูปส่วนบนของผลเป็นรูปมน (obtuse) รูปร่างส่วนปลายผลแหลม (pointed) รูปร่างผลเรียวยาว (elongate) น้ำหนักผลประมาณ 0.52 กรัมต่อผล ความหนาเนื้อน้อยกว่า 0.05 เซนติเมตร จำนวนผลประมาณ 237 ผลต่อต้น

เมล็ด               จำนวนเมล็ดประมาณ 33.3 เมล็ดต่อผล

ลักษณะอื่นๆ       1. ติดผลเป็นช่อ   2. ผลดก ต้นเตี้ย เก็บเกี่ยวง่าย  
                       3. ทรงพุ่มเตี้ย เหมาะสำหรับปลูกใส่กระถาง

ที่มา: http://www.doa.go.th/pvp/images/stories/indexpp2518/AnnoDOA_nameplant/t600.pdf

แหล่งที่มา/ประวัติ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นำเมล็ดพันธุ์มาจากสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2554 เมล็ดพันธุ์นี้นำมาปลูกไว้ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการคัดเลือกจากประชากรดังกล่าว โดยการคัดเลือกรายต้นได้จำนวน 9 ต้น นำมาปลูก ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาลักษณะทางการเกษตรต่างๆ พร้อมทั้งทำการผสมตัวเอง 1 รอบ ต่อมาในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงคัดเลือกจากประชากรดังกล่าว และได้ทรงคัดเลือกสายพันธุ์ JP 010-5 จากนั้นคณะผู้วิจัยได้นำสายพันธุ์ดังกล่าวปลูกคัดเลือกอีกจำนวน 4 รอบ จนมีลักษณะคงที่ และปลูกศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการปลูกถวายเพื่อทอดพระเนตรและทรงพระราชทานนามว่า "ปู่เมธเบอร์ 1"