มะเขือพวงไร้หนาม พันธุ์นิรมิตร 1
02/03/2564

ชื่อพันธุ์

มะเขือพวงไร้หนาม พันธุ์นิรมิตร 1.

ชื่อสามัญ

Turkey berry, Devil’s Fig, Wild Eggplant, Pea Eggplant, Pea Aubergine, Shoo-shoo Bush

ชื่อวิทยาศาสตร์

 Solanum torvum Sw.

ผู้พัฒนาพันธุ์

ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์

หน่วยงาน

สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร
 

วงศ์ SOLANACEAE

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

มะเขือพวงไร้หนามพันธุ์ นิรมิตร 1. เป็นมะเขือพวงที่มีลักษณะเด่นคือไม่มีหนาม ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่าย เป็นพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตเร็วแตกแขนงดี ทรงพุ่มกว้าง มีความสูงเมื่อเริ่มให้ผลผลิตประมาณ 150 – 170 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้างประมาณ 150 เซนติเมตร อายุการออกดอกประมาณ 80 – 90 วัน หลังย้ายปลูก ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ผลดกโดยมีจำนวนผลต่อช่อประมาณ 15 – 20 ผล รสชาติดี ไม่ชื่น มะเขือพวงพันธุ์ นิรมิตร 1. เป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน สามารถตัดแต่งกิ่งเมื่อต้นเริ่มทรุดโทรม และให้ผลผลิตครั้งใหม่ที่มีคุณภาพดี

แหล่งที่มา/ประวัติ

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

http://research.rae.mju.ac.th/raebase/index.php/knowledge/2010/103-eggplant