สุกรพันธุ์สามสายเลือด (Three-blood hybrid)
09/08/2564

ชื่อพันธุ์

สามสายเลือด ( แลนเรด+ลาร์จไวท์)+เปียแตรง

ชื่อสามัญ

Three-blood hybrid

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sus scrofa domesticus

วงศ์

Suidae

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายไพศาล โพธินาม

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 

ลักษณะประจำพันธุ์

เลี้ยงง่าย โตเร็วและแข็งแรงกว่าสุกรพันธุ์แท้ เลี้ยงจนอายุประมาณ 6 เดือน และน้ำหนักได้ตามความต้องการของตลาด