เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช
09/08/2564

ชื่อพันธุ์

เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช

ชื่อสามัญ

เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aerides houlletiana Rchb.f.

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายธนวัฒน์ รอดขาว

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 

วงศ์ Orchidaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ต้น เป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตทางยอด (Monopodial) ต้นมักจะขึ้นตรงหรือเอนห้อยลง ขนาดประมาณ 12-30 ซม ใบ แผ่นใบหนาและ แข็งสีเขียวสด เรียงตัวเว้นระยะระหว่างใบเล็กน้อย ปลายใบตัด มีรอยเว้าสองแฉกไม่เท่ากัน กว้างประมาณ 3 ซม. ยาวประมาณ 15 ซม. ดอก เป็นช่อห้อยลง ยาวประมาณ 15-30 ซม. มีดอกช่อละ 15-20 ดอก กลีบดอกสีเหลืองอมส้ม มีสีม่วงบริเวณปลายกลีบดอก หลังดอก และเห็นสีม่วงชัดบริเวณปากดอก ราก เป็นแบบรากอากาศ (epiphytic)

แหล่งที่มา/ประวัติ

ถูกค้นพบและนำไปจดขึ้นทะเบียนในปี 1872 โดยนักชีววิทยาชาวเยอรมัน Heinrich Gustav Reichenbachในประเทศไทยพบตามป่าดิบแล้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ