เอื้องพร้าว
09/08/2564

ชื่อพันธุ์

เอื้องพร้าว

ชื่อสามัญ

เอื้องพร้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phaius tankervilleae Blume

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายธนวัฒน์ รอดขาว

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 

วงศ์ Orchidaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

กล้วยไม้ดิน สูง 50-70 ซม. โคนเป็นลำลูกกล้วย รูปทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม. มีกาบใบหุ้ม ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 8-12 ซม. ยาว 60-100 ซม. แผ่นใบเป็นจีบ ปลายใบสอบ จำนวน 4-5 ใบต่อต้น ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ สูงได้ถึง 150 ซม จำนวน 15-20 ดอกต่อช่อ สีน้ำตาลอมเหลือง หลังกลีบสีขาว กลีบปากห่อ ปลายแผ่ สีชมพูเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 9-10 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

แหล่งที่มา/ประวัติ

พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ ออกดอกช่วง