แวนด้าสามปอย
09/08/2564

ชื่อพันธุ์

แวนด้าสามปอย

ชื่อสามัญ

แวนด้าสามปอย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vanda benbonii

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายธนวัฒน์ รอดขาว

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 

วงศ์ Orchidaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

กล้วยไม้อิงอาศัย ต้นขนาดกลาง ขึ้นตรง ลำต้นกลมแข็ง ยาว 8 - 20 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางต้น 8 - 10 ซม. สูง 30 - 50 ซม. ใบ แบนค่อนข้างกว้างกว่าแวนด้าชนิดอื่น รูปรางน้ำ กว้าง 2 - 2.5 ซม. ยาว 17 - 25 ซม. ออกเรียงสลับซ้อนกันค่อนข้างแน่น มีกาบใบหุ้มลำต้น ปลายใบป้านและหยักตื้น ๆ 2 - 3 หยัก มีใบเกือบตลอดต้น ดอก ดอกช่อหนึ่งมีประมาณ 10 ดอกดอกมีกลีบนอกและกลีบในมีสีขาวอมเหลืองกลีบดอกห่าง หูปากทั้งสองข้างสีขาวแผ่นปากสีเขียวเหลือบเหลืองปากเว้าเดือยสั้นรูปดอกใหญ่ขนาดดอกโตประมาณ 7 ซม. ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

แหล่งที่มา/ประวัติ

เอื้องสามปอย เป็นกล้วยไม้แวนด้าใบแบน มีถิ่นกำเนิดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกลิ่นหอม