ช้างชมพู
09/08/2564

ชื่อพันธุ์

ช้างชมพู

ชื่อสามัญ

ช้างชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhynchostylis gigantea

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายธนวัฒน์ รอดขาว

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 
 

วงศ์ Orchidaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ช้างชมพู กล้วยไม้ดอกหอม เป็นไม้อิงอาศัยชนิดเดียวกับช้างกระ แต่มีดอกสีชมพู มีลำต้นสูงประมาณ 30 เซนติเมตร มีรากอวบยาวขนาดใหญ่ ใบเดี่ยว เรียงสลับซ้อนกัน รูปขอบขนาน กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตรดอกช้างเผือก ออกดอกเป็นช่อดอกยาว 25-35 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกสีชมพู มีกลีบดอก 6 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตรดอกช้างชมพู จะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม ดอกทยอยบานทั้งช่อ ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดทั้งวัน แต่ละต้นอาจจะแทงช่อดอกพร้อมกันหลายช่อ และดอกช้างชมพูจะบานอยู่ได้นานหลายวัน

แหล่งที่มา/ประวัติ

ดอยตุง จังหวัดเชียงราย