ม้าวิ่ง
09/08/2564

ชื่อพันธุ์

ม้าวิ่ง

ชื่อสามัญ

ม้าวิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Doritis pulcherrima

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายธนวัฒน์ รอดขาว

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 

วงศ์ Orchidaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ต้น สั้นมาก ใบ ใบอวบน้ำค่อนข้างหนาแข็ง ออกติดดิน เรียงชิดกัน สลับเป็น 2 แถว ใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ขนาด 8 - 16 x 2 - 4 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเป็นกาบซ้อนทับกัน ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีม่วงแดง เกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ใบแก่จะหลุดร่วงไป ดอก ช่อดอกออกด้านข้างของลำต้น เป็นช่อเดี่ยว มีหลายดอกกระจายห่าง ๆ กัน เรียงสลับรอบแกนช่อดอก ก้านช่อยาวมาก อาจยาวได้ถึง 60 ซม. หนาประมาณ 3 มม. มีใบประดับตามก้านช่อห่าง ๆ กัน 2 - 5 ใบ ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 2 ซม. ใบประดับที่ก้านดอกย่อยยาว 2 - 2.5 มม. กลีบเลี้ยงอันบนและกลีบดอกรูปไข่กลับ ขนาด 10 x 6 มม. กลีบเลี้ยงคู่ข้างมีฐานกว้างประมาณ 9 มม. ยาวประมาณ 1 ซม. ทั้งกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีน้ำเงิน กลีบปากมีส่วนฐานแนบขนานกับฐานเส้าเกสร แผ่นกลีบปากชี้ไปด้านหน้า แฉกข้างตั้งขึ้น รูปไข่กลับ ขนาด 5.5 x 4 มม. ปลายแฉกมน สีม่วงแดง โคนแฉกสีน้ำเงินแกมขาว แฉกกลางสีน้ำเงิน รูปขอบขนาน ขนาด 5 x 4 มม. อวบน้ำ ปลายแฉกมนหรือแหลม ตรงกลางมีสันสีขาว รยางค์ 2 อันที่ฐานกลีบปากยาว 3 - 3.5 มม. เส้าเกสรสีม่วงแดง ขนาด 7 x 3 - 4 มม. ก้อนเรณูกลม 4 ก้อน ก้านชูก้อนเรณูยาว ฐานแคบ ฝาอับเรณูสีเหลือง ราก เป็นแบบรากกึ่งอากาศ (Semi-epiphytic) รากสีขาว หนาประมาณ 4 มม. ผล แห้งแตก ขนาด 3.5 - 4 x 0.8 - 1 ซม.

แหล่งที่มา/ประวัติ

มีถิ่นกำเนิดในไทย เมียนม่าร์ จีน ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย พบที่วทุกภาคในประเทศไทย