มะนาวตาฮิติ
09/08/2564

ชื่อพันธุ์

มะนาวตาฮิติ

ชื่อสามัญ

common lime

ชื่อวิทยาศาสตร์

Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายนิคม สุธา

หน่วยงาน

ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 

วงศ์  Rutaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร กิ่งอ่อนมีหนามแหลม เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลปนเทา ใบ เป็นใบประกอบ ออกเรียงสลับ มีใบย่อยใบเดียว รูปไข่หรือรูปรียาว กว้าง 3-5 ซม. ยาว4-8 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนมีปีกแคบๆ ขอบใบหยัก แผ่นใบใหญ่หนาเข้มมีต่อมน้ำมันกระจายอยู่ตามผิวใบ ดอก ออกเป็นช่อสั้น 5-7 ดอก หรือออกดอกเดี่ยวตามซอกใบ ที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลีบดอกมี 4-5 กลีบ หลุดร่วงง่าย ผล รูปทรงกลม ผิวเรียบเกลี้ยงผลอ่อนสีเขียวเข้มพอแก่เป็นสีเหลืองข้างในแบ่งเป็นห้องแบบรัศมีมีรสเปรี้ยวเมล็ดกลมรีสีขาวไม่มีเมล็ด