ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม
09/08/2564

ชื่อพันธุ์

ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม

ชื่อสามัญ

Lychee

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litchi chinensis Sonn.

ผู้รวบรวมพันธุ์

อาจารย์ ดร.วรินทร์ สุทนต์

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 

วงศ์ SAPINDACEAE

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ต้น : ลิ้นจี่เป็นไม้ต้น สูงถึง 35 ม. เรือนยอดกลม เปลือกต้ค่อนข้างเรียบ สีเทา มีช่องระบายอากาศ ใบ : ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 1–4 คู่ เรียงตรงข้าม หรือเยื้องกัน บางครั้งสลับ แผ่นใบย่อยรูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 2–4 ซม. ยาว 8–11ซม. ปลายมนถึงเรียวแหลม โคนแหลมถึงเรียวแหลม ผิวค่อนข้างเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ดอก : เล็ก สีขาวอมเขียวถึงเหลือง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อยาวถึง 30 ซม. ผล : ผลขนาด 2.5 – 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 ซม. ผลกลมสีแดงสดเมื่อสุก เปลือกแข็งกรอบ ผิวขรุขระ เนื้อขาวฉ่ำน้ำเมล็ดกลม ยาวรีสีน้ำตาล