กรอบกะทิ
24/06/2563

ชื่อพันธุ์
กรอบกะทิ
ชื่อพันธุ์(Eng)
Krob kra ti
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dimocarpus longan

วงศ์
Sapindaceae

ลักษณะประจำพันธุ์
เนื้อผลน้อย แต่แห้งกรอบ กลิ่นคล้ายกะทิ เมล็ดในเล็ก มักติดผลไม่ค่อยดี

ที่มาของชื่อพันธุ์ และความใกล้ชิดกับพันธุ์อื่น
ได้ชื่อตามลักษณะของเนื้อผลขนาดของใบย่อยโดยเฉลี่ย ความยาว 12.11 เซนติเมตร ความกว้าง 3.78 เซนติเมตร สีของใบแก่ด้านบน เขียวเข้ม สีของใบแก่ด้านล่าง เขียวซีด ลักษณะขอบใบ เรียบ ลักษณะแผ่นใบ ย่น ลักษณะของปลายใบ แหลม ลักษณะฐานใบ ลิ่ม รูปร่างของใบ รีค่อนข้างแคบ ลักษณะของเนื้อใบ คล้ายกระดาษ ความมันของแผ่นใบ เป็นมัน สีก้านใบประกอบด้านบน เหลือง สีก้านใบประกอบด้านล่าง เขียว จำนวนใบประกอบต่อช่อใบ 6-8 ใบที่กรอบและมีกลิ่นกะทิ

ลักษณะใบ
-

จำนวนดอกย่อย
-

ลักษณะผล
รูปร่าง กลมแป้น ความสมมาตร ปานกลาง ความสม่ำเสมอ สม่ำเสมอ หน้าตัด ป้อมรี ปลายผล ป้านกลม ผิวเปลือก เรียบ ความกว้างผล 27.20 เซนติเมตร ความยาวผล 26.51 เซนติเมตร น้ำหนักผล 11.02 กรัม จำนวนผลต่อกิโลกรัม 96 ผล ร้อยละของน้ำหนัก เปลือก: เนื้อ: เมล็ด 15:73:12 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 25.02 บริกซ์

หมายเหตุ/ความสำคัญ
-