มะเขือเปราะพันธุ์ขาวกรอบแม่โจ้
24/06/2563

ชื่อพันธุ์
มะเขือเปราะพันธุ์ขาวกรอบแม่โจ้
ชื่อสามัญ
Eggplant
ชื่อวิทยาศาสตร์
Solanum melongena L

ผู้พัฒนาพันธุ์
ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์
หน่วยงาน
สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

วงศ์ SOLANACEAE
ลักษณะทางพฤษศาสตร์
เป็นมะเขือเปราะที่มีทรงพุ่มขนาดเล็กโดยมีความสูงเมื่อออกดอกแรกประมาณ 20 เซนติเมตร ความกว้างของทรงพุ่มประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร อายุการออกดอกประมาณ 30 วัน หลังย้ายปลูก ลักษณะดอกสีขาว เป็นช่อที่ซอกใบ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 40 – 45 วัน หลังย้ายปลูก ผลมีลักษณะกลมสีขาวทั้งผล ขนาดเล็กพอคำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของผลประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร จำนวนผลต่อกิโลกรัม ประมาณ 250 ผล สามารถทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นระยะเวลานานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน มะเขือเปราะพันธุ์ขาวกรอบแม่โจ้เหมาะในการใช้รับประทานสด เนื่องจากมีรสชาติอร่อย และมีความกรอบ หรือจะใช้เป็นส่วนประกอบในแกงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับการปลูกเป็นพืชสวนครัวหรือไม้ประกอบได้ด้วย เนื่องจากมีทรงพุ่ม การออกดอกและผลที่สวยงาม