งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
12/01/2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤตินิสัย และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ภายใต้โครงการ "สานสัมพันธุ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" ซึ่งได้ปีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรผลมผสานตามแนวพระราชดำริ การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยมี นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้