งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
09/02/2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน จำนวน 17 คน ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้