งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ ต้อนรับคณะดูงานในโครงการ "Agro-Tourism and Cultural Exchange Program"
01/03/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงาน นักศึกษาต่างประเทศ ในโครงการ "Agro-Tourism and Cultural Exchange Program" ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากต่างประเทศมาเข้าร่วมเรียนและศึกษาข้ามวัฒนธรรม เกี่ยวการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย พาเยี่ยมชม พร้อมทั้งการปฏิบัติดำนา ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้