งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
09/06/2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พาเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้