ถ่ายทอดความรู้การผลิตไม้กระถาง โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26/01/2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดย นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้การผลิตไม้กระถาง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้