สำนักวิจัยฯ ม.แม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการในงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 22 ตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2567
27/01/2567

วันที่ 27 มกราคม 2567 ศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลด้านบริการวิชาการและวิจัย และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยนายอดิศักดิ์ การพึ่งตน หัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการในงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 22 ตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2567 โดยมีนายวัชระ เทพกัน นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ข่วงสืบสายน้ำ บ้านป่าไผ่ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่