ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
13/02/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดย นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้