นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งในพื้นที่โครงการหลวง แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มไม่สะอาด
01/03/2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยนายอดิศักดิ์ การพึ่งตน หัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ วิทยากรแนะนำการติดตั้งและดูแล โดย นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และทีมงาน นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยพื้นที่งานอาคารคัดบรรจุผลิตผลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ และโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มไม่สะอาด ให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่