น้ำมันปลาจากปลาหนังน้ำจืด
15/03/2564

น้ำมันปลาจากปลาหนังน้ำจืด
    กระบวนการสกัดน้ำมันปลาน้ำจืดที่ให้ปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวในกลุ่มโอเมก้า 9 ที่สูงกว่าน้ำมันปลาจากปลาทะเลถึง 4 เท่า ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีฤทธิ์ชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดทำให้ค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอวมีค่าลดลง

โครงการ : นวัตกรรมอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง จากทรัพยากรประมง
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ